Hệ thống bầm phế liệu

Giải pháp tái sinh cho mọi loại hình sản xuất

Phạm vi rộng lớn của máy bằm tạo ra tái sinh dạng bằm chất lượng cao từ nhiều loại chất thải nhựa thu được từ các quá trình khác nhau. Nhanh chóng giải quyết những vấn đề liên quan đến tái chế nhựa bằng cách kết hợp các công nghệ thích nghi với từng ứng dụng cụ thể.

Hệ thống thiết bị Rapid Granulator - nhỏ, vừa, lớn và chịu tải nặng – công suất từ một vài kg mỗi giờ lên đến vài tấn mỗi giờ. Bằng khả năng của mình, Rapid sẽ giúp bạn bằm và xử lý phế liệu theo cách mà bạn muốn.

Video clip

View All

Liên kết web