Thiết bị kiểm tra áp lực thủy tĩnh

Kiểm tra khả năng chịu áp lực bên trong là bài kiểm tra quan trọng nhất của ống nhựa nhiệt dẻo để áp lực bên trong ở nhiệt độ không đổi. Mẫu vật phải chịu một áp lực thủy tĩnh bên trong liên tục ở nhiệt độ môi trường xung quanh liên tục hoặc trong một thời gian quy định hoặc cho đến khi nó thất bại, để kiểm tra các biểu hiện theo thời gian kéo dài của các polymer. Thời gian thử nghiệm là chịu sự căng được tạo ra bởi áp suất bên trong và nhiệt độ.

IPT cung cấp các hệ thống kiểm tra áp lực bên trong cho phù hợp với các yêu cầu của khách hàng một cách đa dạng nhất. Bắt đầu với các thiết bị kiểm nghiệm ở tầm trung đến hệ thống kiểm tra toàn bộ cho các phòng thí nghiệm thử nghiệm lớn. Khả năng tương thích đầy đủ với tất cả các hệ thống cho sự nâng cấp và phát triển.

Trở lại với những năm chín mươi, IPT đã tạo ra cách mạng trong việc kiểm tra áp lực bên trong với đầy đủ các yêu cầu về thủy lực. Kể từ đó, cái tên AIRLESS là một điển hình cho các xét nghiệm đường ống an toàn, đáng tin cậy và thân thiện từ IPT. Một bước tiến quan trọng hơn nữa về phía trước đã được thực hiện với mô hình mới 1720/1724: công nghệ này được phát triển dựa trên nền tảng kinh nghiệm của chúng tôi. Toàn bộ hệ thống được thiết kế vào một chiếc tủ được thiết kế tốt và kết hợp với một hệ thống điều khiển kiểm soát mang tính nghệ thuật.

Video clip

View All

Liên kết web