Thiết bị đo lường sản phẩm

Ngoài những thiết bị kiểm nghiệm cung cấp bởi IPT, chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ các giải pháp thiết bị phòng thí nghiệm. IPT cung cấp dịch vụ quản lý dự án, bạn có thể đóng vai trò như một bộ phận hoặc quản lý chung trong chuỗ liên kết các hoạt động

Với IPT, bạn đã có một nhà tư vấn hỗ trợ chuyên nghiệp đối với việc lập kế hoạch, tổ chức và tài chính cho dự án của mình.

Video clip

View All

Liên kết web