Giải pháp công nghệ đùn Profile

KraussMaffei Berstorff cung cấp một dàn máy hoàn toàn độc lập cho dây chuyền đùn profile hoàn chỉnh cho tất cả ứng dụng đùn profile.

Dây chuyền của chúng tôi bao gồm máy đùn vít đôi dạng song song và dạng côn, đùn đa lớp tich hợp trong hệ thống đùn cũng như  giải pháp đùn cũng và đùn song song. Cho dù bạn muốn sản xuất profile từ PVC, PE hay những vật liệu khác-dù với bất cứ loại profile nào bạn muốn-với hệ thống của chúng tôi, tất cả các tùy chọn đều có thể.

Video clip

View All

Liên kết web