Giải pháp công nghệ đùn tạo hạt

 

Máy đùn vít đôi cho những đòi hỏi năng động của thị trường

Tin cậy, năng động và hiệu quả cao – những đòi hỏi tối quan trọng này được đặt trong nhiệm vụ phối trộn.  KraussMaffei Berstorff, với 4 dòng máy ZE BluePower, ZE Basic, ZE-UTXi and ZE Ultra Torque (UT), đã cố gắng và kiểm tra đầy đủ những kì vọng này trên các máy đùn vít đôi của chúng tôi. Tất cả danh mục được cung cấp từ KraussMaffei Berstorff là hoàn toàn phù hợp với quá trình đùn nhựa và các nguyên liệu cơ bản khác, cũng như phần lớn các sản phẩm nằm ngoài tiêu chuẩn

Krauss Maffei Berstorff, nhà cung cấp tổng thể, tối ưu hóa giải pháp phối trộn trên nền tảng đã có hoặc nhà máy tiền cấu trúc phân tử với những thiết bị bổ sung. Hệ thống phối trộn được kế hoạch thiết kế hết hợp bởi KraussMaffei Berstorff cung cấp cho bạn một hệ thống thiết bị tối ưu đến từng chi tiết và chất lượng sản xuất cao.

Video clip

View All

Liên kết web