Công nghệ đùn tấm cao su

Kraussmaffei đưa ra các giải pháp rộng cho lĩnh vực sản xuất tấm cao su- bắt đầu từ công nghệ đùn và cán cho đến khi lưu hóa.

Chúng tôi cung cấp các dây chuyền sản xuất cao su tấm hoàn chỉnh như giải pháp One- stop để đảm bảo thực hiện dự án chuyên nghiệp, xử lý bề mặt tốt và chất lượng sản phẩm cao cấp.

Lợi ích từ những kinh nghiệm lâu năm kết hợp với chuyên môn kỹ thuật là lợi thế lớn cho chúng tôi.

Sản phẩm liên quan

Video clip

View All

Liên kết web