Công nghệ V-belt

Đối với nhà sản xuất V-belt muốn đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng ở mức độ chuyên nghiệp. Hệ thống V-belt từ KraussMaffei Berstorff là hệ thống lý tưởng cho coated, V-belt có răng hoặc V-belt dạng gân. Công nghệ tùy chỉnh đã đưa vào bảo mật sản xuất và đầu tư cho các sản phẩm cao có chất lượng và đáng tin cậy. Phụ thuộc vào yêu cầu, hệ thống với các thành phần hệ thống khác nhau có thể được trang bị cho bán thành phẩm, lắp ráp, lưu hóa, cắt, mài, đo, kiểm tra và đóng dấu. Kết quả là một hệ thống được điều chỉnh tối ưu hóa cho sản xuất. Một hệ thống có tính linh hoạt và sản xuất có lợi nhuận trở nên dễ dàng.

Sản phẩm liên quan

Video clip

View All

Liên kết web