Hệ thống tạo hạt PVC

Hệ thống tạo hạt của KraussMaffei Berstorff cho PVC cứng và dẻo.

Chi phí tạo hạt có hiệu quả với hiệu suất cao. Thị trường sản xuất hạt PVC yêu cầu mức độ chuyên môn cao.

Yêu cầu lý tưởng của quá trình tạo hạt đối với nguyên liệu và công thức. Máy đùn 2 trục vít đến từ KraussMaffei Berstorff cung cấp hiệu suất cao và chất lượng sản phẩm tuyệt vời thông qua quá trình phối hợp cụ thể cho từng sản phẩm. Hệ thống điều khiển C6 đảm bảo cung cấp đầy đủ, rõ ràng về quá trình điều khiển, mở rộng thu thập dữ liệu, và đồng bộ hóa các thiết bị đo, máy đùn và thiết bị tạo hạt. Dây chuyền sản xuất của chúng tôi bao gồm máy đùn trục vít đôi xoay cùng chiều, công xuất từ 450kg/giờ đến 2200kg/giờ, đường kính trục vít từ 90mm đến 164mm. Đối với hệ thống đối tác, chúng tôi cung cấp ý tưởng tối ưu từ lúc tính toán cho đến khi hoàn thành sản phẩm.

Sản phẩm liên quan

Video clip

View All

Liên kết web