Máy đùn phòng Lab

Các hoạt động trong phòng thí nghiệm có những yêu cầu đặc biệt đối với dây chuyền máy đùn, chính xác về kích thước và hiệu năng. Chúng tôi cung cấp mẫu thiết kế phù hợp cho tất cả các yêu cầu của phòng thí nghiệm.

Sản phẩm liên quan

Video clip

View All

Liên kết web