Công nghệ đóng gói - STANDARD BOTTLES AND CONTAINERS

CÁC LOẠI CHAI VÀ BÌNH TRUYỀN THỐNG

Kautex cung cấp giải pháp bao gói với các loại chai có cổ nhỏ, vừa và rộng, sẵn sàng cho việc vận chuyển hàng hóa. Nắp và chai được đóng gói thành một sản phẩm và được đặt hàng cùng một lúc.

Chai cổ rộng là một giải pháp dễ dàng cho việc điền đầy và vệ sinh. Nó rất thích hợp cho các sản phẩm chứa bên trong như chất lỏng, bột nhão hay hạt mịn.

Những ứng dụng đặc biệt yêu cầu khả năng chống rò rỉ cao, sản phẩm bên trong thường là hóa chất có thể được đổ sạch ra ngoài hoàn toàn thông qua cổ chai miệng rộng. Những thiết kế này vô cùng phù hợp và chuẩn xác để kiểm soát dòng chất lỏng chứa bên trong bình.

Sản phẩm liên quan

Video clip

View All

Liên kết web