Thiết bị thử độ bền kéo

Máy thử độ bền kéo được sử dụng để thực hiện các thử nghiệm độ căng, áp suất hoặc uốn. Ứng dụng cổ điển là thử nghiệm độ bền kéo. Thực hiện bài kiểm tra này, một mẫu vật được kéo căng cho đến khi nó vỡ. Giản đồ biểu thị quá trình thay đổi lực được tạo ra trong quá trình thử nghiệm này cung cấp thông tin về khả năng chịu tải, độ đàn hồi và biến dạng dẻo của mẫu thử.

Sản phẩm liên quan

Video clip

View All

Liên kết web