HỆ THỐNG PENTANE

HỆ THỐNG PENTANE

Hệ thống trộn đáng tin cậy cho các loại blowing agent như Pentane

Hệ thống PENTAMAT

PENTANE (gốc hydrocarbon) là loại blowing agent thân thiện cho môi trường trong xu hướng giảm thiểu hiệu ứng nhà kính do CFC sinh ra trong quá trình sản xuất các loại foam cứng và foam giả da liền. Thay vì đưa trực tiếp blowing agent vào trong buồng trộn, quy trình xử lý  PENTANE của Hennecke diễn ra theo mẻ trộn, thông thường là phía polyol. Nhờ vào motor trộn điều khiển bằng biến tần, tỉ lệ trộn có thể được điều chỉnh vô cấp. Do đặc tính hóa hơi ở điều kiện áp suất thường, có thể dẫn đến cháy nổ của Pentane, hệ thống PENTAMAT được trang bị khả năng bảo vệ vượt trội để ứng phó với các tình huống có thể diễn ra. Hệ thống PENTAMAT có khả năng trộn các loại blowing agent khác ngoài Pentane như 345mfc, 245fa, 141b...

Catalog link

https://www.hennecke.com/sites/default/files/downloads/pentamat_de_en.pdf

Sản phẩm liên quan

Video clip

View All

Liên kết web