Chất ổn định PVC - Technical profile

Các công thức được đề nghị dựa trên chất ổn định IKA.

Đối với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đang tối ưu hóa các chất ổn định cho các yêu cầu cụ thể của họ.

Đối với tất cả các ứng dụng, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm riêng lẻ dựa trên nền Calcium-Zinc, chì hoặc các loại kim loại nặng gốc tự do khác.

Electrical Conduits

S-PVC, K= 60 - 65*

100

Coated Filler

15,0 – 30,0

Màu

x

Ổn định Pb: IKA 6500P

3,0 – 4,5

Ổn định CaZn: IKA 7950C

3,0 – 4,5

 

Furniture Profiles

S-PVC, K= 60 - 68*

100

Coated Filler

5,0 – 50,0

màu

x

Ổn định Pb: IKA 6690P

4,0 – 4,5

Ổn định CaZn: IKA 7380C

3,4 – 4,4

 

Woodfibre Filled Profiles

S-PVC, K= 50 - 60

100

Sợi gỗ

50,0 – 100,0

Ổn định CaZn: IKA 7672C

4,0 – 5,0

 

Roller Shutter Profiles

S-PVC, K= 58 - 60*

100

Coated Filler

10,0 – 30,0

Màu

x

Ổn định Pb: IKA 6800P

3,5 – 4,5

Ổn định CaZn: IKA 7400C

3,0 – 3,5

P =Ổn định chì Pb C= Ổn định Calcium Zinc
*chất điều chỉnh va đập theo yêu cầu.

 

Sản phẩm liên quan

Video clip

View All

Liên kết web