Chất ổn định PVC - Foamed profile

Foamed Profiles

Các công thức được đề nghị dựa trên chất ổn định IKA.

Đối với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đang tối ưu hóa các chất ổn định cho các yêu cầu cụ thể của họ.

Đối với tất cả các ứng dụng, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm riêng lẻ dựa trên nền Calcium-Zinc, chì hoặc các loại kim loại nặng gốc tự do khác.

Tạo lớp bề mặt cho  Foam Sheets và Foam Profiles

S-PVC, K-Value 57 - 60

100

Coated Filler

8,0 - 15,0

Titanium Dioxide

4,0 – 6,0

Ổn định CaZn: IKA 7242C

5,5 -7,0

 

Celuka Profiles

S-PVC, K-Value 57 - 60

100

Flow Modifier

5,0 – 6,0

Coated Filler

2,0 – 10,0

Blowing Agent

1,5 - 2,5

Titanium Dioxide

x

Ổn định Pb: IKA 6030P

4,0 - 5,0

CaZn-Stabiliser: IKA 7010C

3,0 - 3,5

P = Ổn định chì Pb= Ổn định Calcium Zinc

 

 

Sản phẩm liên quan

Video clip

View All

Liên kết web