+84 28 3754 2607
nhukhue.nguyen@lotusfirma.com

ABOUT US

25+

Years of Experience

2
Aug 1996

Thành lập Công ty TNHH Công nghệ Nhựa và Thương mại Bông Sen De

2
Aug 1996

Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa xuất khẩu tại Thành Phố Hồ Chí Minh De

3
Jun 1997

Xây dựng nhà máy sản xuất PVC compound tại Hải Phòng De

4
Jan 1999

Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực công nghệ nước De