CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA NHỰA BÔNG SEN
Địa chỉ: 1074/3 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3754 2607
Fax: +84 28 3754 2608