+84 28 3754 2607
nhukhue.nguyen@lotusfirma.com

ABOUT US

25+

Years of Experience

PRODUCT

View more

History

1
Feb 1995

Thành lập Công ty TNHH Công nghệ Nhựa và Thương mại Bông Sen En

2
Aug 1996

Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa xuất khẩu tại Thành Phố Hồ Chí Minh En

3
Jun 1997

Xây dựng nhà máy sản xuất PVC compound tại Hải Phòng En

4
Jan 1999

Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực công nghệ nước En

News & Event