CÔNG NGHỆ ĐÙN PROFILE

PVC
20200103-54

KraussMaffei cung cấp thiết bị, máy móc riêng biệt và cả hệ thống dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh cho mọi ứng dụng thanh cửa.