CHẤT ỔN ĐỊNH CHO CẤU TRÚC KĨ THUẬT

CẤU TRÚC KĨ THUẬT
20200103-41

CẤU TRÚC KĨ THUẬT

Các công thức được đề nghị dựa trên chất ổn định IKA.

Đối với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đang tối ưu hóa các chất ổn định cho các yêu cầu cụ thể của họ.

Đối với tất cả các ứng dụng, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm riêng lẻ dựa trên nền Calcium-Zinc, chì hoặc các loại kim loại nặng gốc tự do khác.

Ống dẫn cáp

S-PVC, K= 60 - 65*

100

Coated Filler

15,0 – 30,0

Màu

x

Ổn định Pb: IKA 6500P

3,0 – 4,5

Ổn định CaZn: IKA 7950C

3,0 – 4,5

 

Đồ nội thất

S-PVC, K= 60 - 68*

100

Coated Filler

5,0 – 50,0

màu

x

Ổn định Pb: IKA 6690P

4,0 – 4,5

Ổn định CaZn: IKA 7380C

3,4 – 4,4

 

Nhựa gỗ

S-PVC, K= 50 - 60

100

Sợi gỗ

50,0 – 100,0

Ổn định CaZn: IKA 7672C

4,0 – 5,0

 

Cửa cuốn

VC, K= 58 - 60*

100

Coated Filler

10,0 – 30,0

Màu

x

Ổn định Pb: IKA 6800P

3,5 – 4,5

Ổn định CaZn: IKA 7400C

3,0 – 3,5

P =Ổn định chì Pb C= Ổn định Calcium Zinc
*chất điều chỉnh va đập theo yêu cầu.