CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ỐNG CAO SU

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ỐNG CAO SU
20200103-42

Ống thủy lực, ống ô tô hoặc ống công nghiệp: Tại đây, bạn có thể tìm thấy giải pháp hệ thống tối ưu cho sản xuất ống của công ty bạn. Những hệ thống đùn từ KraussMaffei Berstorff đã thiết lập các tiêu chuẩn mới với năng suất và các giải pháp chi tiết đổi mới trong sản xuất ống. Như nhà thầu tổng hợp, KraussMaffei Berstorff cung cấp tất cả các dịch vụ cho xây dựng của hệ thống đùn năng suất cao: ý tưởng của hệ thống và phòng thí nghiệm, thiết kế kỹ thuật, sản xuất và cài đặt máy công nghệ, đào tạo cách điều khiển và vận hành máy. Với các giải pháp hoàn chỉnh, cùng với các lợi thế kinh tế, chúng tôi cung cấp cho bạn, trên tất cả, đảm bảo về sự kết hợp tốt nhất có thể có cho tất cả các thành phần riêng lẻ. Bằng cách này, mặc dù dự án đang ở giai đoạn lập kế hoạch, bạn có thể chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra sau này.

*Tài liệu tham khảo:

High-quality sealings for the building and automotive industry Rubber profie manufacturing lines