HỆ THỐNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PROFILE

HỆ THỐNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PROFILE
20200103-36

HỆ THỐNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PROFILE của KraussMaffei Berstorff là công nghệ dẫn đầu trên toàn cầu cho tăng năng suất và hiệu quả khi sản xuất các profile của cao su, TPE hoặc silicon. Cùng với công nghệ đùn thì sự phối hợp tối ưu của các thành phần khác nhau trong hệ thống là rất quan trọng.

 Chất lượng tốt và độ tin cậy cao – để chứng minh thiết bị trong việc sử dụng liên tục hiệu quả và thêm vào sự thành công cho bài toán kinh tế của công ty, hệ thống sản xuất sản phẩm profile phải được trang bị tốt nhất có thể để đáp ứng các yêu cầu cao từ khách hàng. Từ hệ thống giải pháp cho mono- profile đến hybrid profile có đến 5 thành phần khác nhau, cho mỗi hệ thống, các nguyên tắc giống nhau được áp dụng thành công: chất lượng cao nhất, tính khả dụng tối đa, thiết kế module tăng và khả năng linh hoạt cao.