LÒ GIA NHIỆT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐÈN HỒNG NGOẠI

LÒ GIA NHIỆT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐÈN HỒNG NGOẠI
20191212-19

Sica đã phá triển thành công các lò gia nhiệt ứng dụng đèn hồng ngoại, phù hợp để lắp đặt trong các máy nong, để gia nhiệt các ống nhựa cứng PVC-U, PP, HDPE dạng thẳng hoặc có biên dạng bề mặt, để chuẩn bị cho việc thực hiện định hình nong.

Việc điều khiển năng lượng phát xạ của các đèn này dựa trên bề mặt của ống, nó chỉ hoạt động khi nhiệt độ về mặt thấp hơn nhiêt độ cài đặt, vì thế nhiệt độ cài đặt cần phải phù hợp với từng loại vật liệu.

Các đặc điểm và tính năng nổi bậc:

  1. Giảm năng lượng điện tiêu thụ, vì thế giảm chi phí vận hành.
  2. Ống được gia nhiệt không bị ảnh hưởng bởi điều kiện vận hành có thể xảy ra trước và sau lò gia nhiệt ( sự chậm trễ trong việc vận chuyển các ống đã hoàn thành nong, nhiệt độ của ống trước khi vào máy nong).
  3. Giảm lượng phế gây ra bởi ốn bị cháy cạnh bề mặt.

Vật liệu ống nhựa

Loại ống

PVC

PE

PP

ABS

Trơn

Gân

X

X

X

X

X