Máy nong MULTISOCKETING

Máy nong MULTISOCKETING
20191212-20

Máy nong multisoceting ứng dụng nong các ống uPVC có đường kính nhỏ, với khả năng nong một lần 1 cây hoặc một lần nhiều cây.

Máy nong tự động để định hình lổ nong với vòng khí và đoạn nối khuôn, được thiết lập để nong một lần nhiều cây giúp tăng năng suất khi vận hành các ống uPVC có đường kính nhỏ.

Những phiên bản máy đã có phù hợp cho đùn đơn, máy đùn đôi với tốc độ ống độc lập nhau hoặc bằng nhau.

Máy có lò gia nhiệt bằng khí nóng và làm mát bằng khí lạnh.

Phiên bản cơ bản để tạo ra một lỗ nong đơn (phiên bản L).

Phiên bản phù hợp cho năng suất cao hơn, để tăng cường tốc độ làm nóng và hệ thống làm mát (phiên bản PLUS và H).

Máy nong 200M Multibell ứng dụng cho ống thoát có chiều dài ngắn. (tối thiểu đến 150 mm).

Những phiên bản máy nong Mulltibell cơ bản cho nong trơn (BA/CA/L và BA/MP) vận hành bằng điền - khí nén.

Vật liệu ống nhựa

Loại ống

PVC

PE

PP

ABS

Trơn

Gân

X

X