THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DÀY

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DÀY
20191212-34

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DÀY

Thiết bị đo độ dày Model 1049 cho phép đo độ dày của ống với độ chính xác cao.

Việc đo lường được thực hiện với một máy đo độ chính xác cao gắn trên cánh tay trên của thiết bị. Ngoài ra, một bộ đếm trọng lượng cho phép điều chỉnh áp uất nén của cánh tay dưới.