THƯỚC ĐO ĐƯỜNG KÍNH

THƯỚC ĐO ĐƯỜNG KÍNH
20191212-33

THƯỚC ĐO ĐƯỜNG KÍNH

Sử dụng thước đo đường kính là cách đơn giản và dễ dàng nhất để xác định đường kính chính xác của ống trong khoảng từ đường kính 15mm đến đường kính 3100 mm.