Thiết bị kiểm tra áp suất thủy tĩnh.

Thiết bị kiểm tra áp suất thủy tĩnh.
20191212-30

Khả năng chịu đựng áp suất là bước kiểm tra quan trọng đối với ống nhựa được định hình bằng nhiệt. Các mẫu thử được kiểm tra dưới một áp suất thủy tĩnh và nhiệt độ môi trường không đổi trong một khoảng thời gian xác định hoặc cho đến khi bài kiểm thất bại, mục tiêu là để kiểm tra khả năng giãn nở của các polymer. Thời gian thử nghiệm là khoảng thời gian chịu tác động bởi sức căng tạo ra từ áp lực nước bên trong ống ở một nhiệt độ cố định.

IPT cung cấp hệ thống kiểm tra áp suất thủy tĩnh phù hợp với hầu hết tất cả các yêu cầu của khách hàng. Từ thiết kế cơ bản để đáp ứng quy mô kiểm tra của một phòng thí nghiệm loại vừa cho đến những phòng thí nghiệm loại lớn. Khả năng tương thích và linh hoạt này là nhờ vào khả năng thiết kế dạng mô-đun, giúp khách hàng có thể nâng cấp và phát triển trong tương lai.

Từ những năm chính mươi, IPT đã cách mạng hóa bài kiểm tra áp lực thủy tĩnh và kiểm tra nổ hoàn toàn bằng máy thử thủy lực. Kể từ đó, dòng máy AIRLESS đã là một từ ngữ cho những người kiểm tra mực độ an toàn của đường ống, đáng tin cậy và thân thiện với người sử dụng từ IPT. Một bước tiến quan trọng hơn nữa đã được thực hiện với dòng máy 1720/1724 mới: ở đây công nghệ được phát triển một cách có phương pháp dựa trên kinh nghiệm sâu rộng. Toàn bộ hệ thống được đóng gói vào một tủ được tiết kế tốt và kết hợp với một hệ thống điều khiển hiện đại.