TÁI SINH CHO CẮT BAVIA

Giải pháp bằm tái sinh cho phần cắt bavia
20191212-24

Hệ thống cắt dạng máy chém tốc độ cao để xử lý phần cắt cạnh. Hai máy cắt dạng chém, mỗi máy để xử lý một, được tích hợp lại thành một hệ thống liên tục để xử lý phần cắt cạnh thành những mảnh nhỏ. Cách mảnh nhỏ sau khi bị cắt rơi xuống được vận chuyển đến một máy bằm.

Một giải pháp khác, các máy bằm Rapid có thể được thiết kế để xử lý phần cắt cạnh từ dạng cuộn. Phần rìa sau khi bị cắt được cuộn lại thành những cuộn lớn. Các cuộn này được kéo liên tục và nạp vào bên trong máy bằm để xử lý.