TÁI SINH CHO TẤM VÀ MÀNG

Giải pháp bằm tái sinh tạo hạt cho màng và tấm nhựa.
20191212-25

Cuộn và tấm nhựa thường được xử lý theo 2 cách.

Trong trường hợp kích thước cổng nạp đầu vào bị hạn chế, cuộn màng có thể được xả ra và kéo liên tục vào trong lồng cắt hoặc tấm nhựa có thể được nạp tuần tự trong lồng cắt.

Một cách khác có thể được thực hiện đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều khi kích thước cổng nạp không bị hạn chế, cả cuộn nhựa (không gồm lõi giấy) hoặc chồng tấm nhựa được nạp trực tiếp vào trong máy bằm. Thiết kế đặc biệt của lồng cắt và dao xoay đảm bảo rằng tất cả được xử lý sạch sẽ, thậm chí là các màng mỏng.