TÁI SINH SỢI GIA CƯỜNG

Hệ thống tái sinh phân tách vật liệu có sơi gia cường.
20191212-29

Rapid FSS, được thiết kế để xử lý các phế liệu đa dạng có chứa cốt sợi gia cường thành tái sinh có giá trị, không còn phần cốt sợi gia cường, có thể được đưa trực tiếp trở lại quá trình sản xuất.

Các sản phẩm được gia cường bằng sợi, như ống mềm và màng lợp bằng nhựa, cho đến nay thì ít nhiều vẫn không thể tái sinh được. Lý do là các sợi gia cường được liên kết chặt với nhựa và khó tách rời khỏi nhựa sau khi được bằm. Với Rapid FSS, sự phân tách phần sợi gia cường này rất hiệu quả, có thể sử dụng tái sinh này trong "hệ thống vòng kín" (đưa trực tiếp trở lại dây chuyền sản xuất).