TÁI SINH SẢN PHẨM ÉP PHUN

Giải pháp bằm tái sinh tạo hạt cho sản phẩm ép phun.
20191212-26

Các máy bằm Rapid ứng dụng cho các sản phẩm ép phun gặp phải những thách thức khi được ứng dụng trực tiếp trong các dây chuyền sản xuất. Từ việc thu thập tái sinh, xử lý bằm tạo hạt, và vận chuyển ngược trở lại, nạp trực tiếp vào máy ép phun, sự chuyên môn hóa các dòng máy đã giúp cho thiết bị của Rapid đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Các máy bằm của Rapid bao gồm các dòng máy 100 Series, 150 Series, và 200 Series là vô cùng lý tưởng để tái sinh các phế phẩm từ máy ép phun với lực kẹp khoảng 250 tán. Những dòng máy này được trang bị các tính năng và thiết bị ngoại vi phù hợp để bằm tạo hạt theo yêu cầu, tự động nạp liệu và vận chuyển ngược trở lại máy ép.