+84 28 3754 2607
nhukhue.nguyen@lotusfirma.com

Nhựa Phân Huỷ Sinh học: Lời giải cho vấn đề rác thải nhựa của Việt Nam?

Từ đầu tháng 8/2019, Các cơ quan nhà nước đã chính thức khai tử các mặt hàng nhựa dùng 1 lần như chai nước, hộp thức ăn, túi đựng trong khuôn khổ sinh hoạt t...
See more

Giám đốc CT Lotus : Những gì đạt trong quá khứ 01 De

Giám đốc CT Lotus : Những gì đạt trong quá khứ 01 De
See more

Giám đốc CT Lotus : Những gì đạt trong quá khứ 02 De

Giám đốc CT Lotus : Những gì đạt trong quá khứ 02 De
See more

Giám đốc CT Lotus : Những gì đạt trong quá khứ 03 De

Giám đốc CT Lotus : Những gì đạt trong quá khứ 03 De
See more